Фоторепортаж с открытия фестиваля: http://metro74.ru/photo-content/otkrytie-festivalya-dvorovogo-futbola-metroshka-2013-v-snezhinske

Фоторепортаж с закрытия фестиваля: http://metro74.ru/photo-content/zakrytie-festivalya-dvorovogo-futbola-metroshka-2013-v-snezhinske